vrijdag 4 november 2011

Is islamofobie een feit?

Sommigen stellen dat we sinds 9-11 in een almaar islamofober klimaat leven. Anderen stellen zich echter vragen bij die term want ze willen niet spreken over een 'fobie' zoals bij 'homofobie'. Los van de precieze bewoording blijft de vraag natuurlijk of 'angst voor de islam' een fundamenteel probleem wordt in onze samenleving. Daarom laten we op 1 december 2011 drie sprekers aan het woord die elk in 15 minuten en in een ware TED-talks stijl een uiteenzetting zullen geven vanuit hun specifieke expertise. Na de voordrachten is er ruimte voor vragen vanuit het publiek.


Lucas Catherine
Schrijver en historicus. Hij bespreekt hoe de Europese kijk op islam doorheen de eeuwen veranderde en hoezeer angst daar al dan niet een onderdeel van was.
Jozef De Witte Directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Hij biedt cijfermateriaal en geeft aan of er specifieke tendenzen zijn die wijzen op verhoogde discriminatie ten opzichte van moslims.
Dirk Vermeiren De enige Vlaamse journalist in Turkije. Hij vormt hier de 'kritische tegenstem' en zal uiteenzetten hoe volgens hem het verhaal van 'islamofobie' door moslims wordt misbruikt om het debat over moderniteit uit de weg te gaan.


Locatie 
Daarkom, Wolvengracht 18, 1000 Brussel.

Datum & uur
1 december om 19.30u

Organisatoren 
MANAvzw & Daarkom

De avond is gratis maar reserveren is gewenst,
want de plaatsen zijn beperkt.
info@manavzw.be | 02 245 40 33          

Geen opmerkingen:

Een reactie posten