vrijdag 30 december 2011

Vacature zakelijk coördinator

Omdat onze huidige zakelijke coördinator andere politieke horizonten opzocht,
zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v) voor zo snel mogelijke indiensttreding.


Doel van de functie

De medewerker/ster staat in voor het zakelijke beleid van de organisatie, de coördinatie van bepaalde projecten en het praktische management van specifieke werkingsonderdelen. De zakelijk coördinator werkt daarom in nauw overleg met de inhoudelijke expert en de secretariaatsmedewerker.


Opdrachten

 • Praktische en organisatorische coördinatie van specifieke werkingsonderdelen of projecten
 • Overleg rond en praktische uitwerking van projecten in samenwerkingsverband
 • Redactie van bepaalde MANA-uitgaven
 • Verzorgen van de algemene communicatie en externe profilering van de organisatie
 • Deelname aan de vergaderingen van specifieke overlegorganen
 • Overleg met  RVB en AV
 • Coördinatie van het personeelsbeleid
 • Uitwerken jaarverslagen en jaarplanningen
 • Opvolgen financieel beleid en opstellen begroting
 • Fondsenwerving (overleg met relevante actoren, uitschrijven subsidiedossiers, …)
 • Coördinatie van de ICT-infrastructuur
 • Communicatie met vrijwilligers


Diploma & competenties

 • Minimaal diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
 • Zelfstandig kunnen werken maar ook een team kunnen aansturen en constructief om kunnen gaan met samenwerkingsverbanden
 • Sterke analytische vaardigheden op organisatorisch en projectmatig vlak
 • Voeling met beleidswerk van VZW’s en een beleid kunnen uitstippelen (ook financieel) in samenwerking met alle belanghebbenden
 • Ervaring in het sociaal-culturele veld 
 • Bekend zijn met de structuren van de moslimgemeenschappen in Vlaanderen
 • Uitgesproken gedrevenheid om zich in te zetten voor de thema’s waarrond MANA werkt
 • Communicatief vaardig zijn, zowel in contacten met collega's als in contacten met externen
 • Goede kennis van courante office-pakketten
 • Een goede kennis van het Nederlands


Contract & loon     

 • Deeltijdse betrekking (3/5de) van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema  van PC. 329  - L1
 • Proefperiode van 6 maand
 • Maaltijdcheques
 • volledige terugbetaling vervoerskosten woon - werk met openbaar vervoer


Hoe solliciteren

 • Kandidaturen dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op 16 januari 2012
 • Stuur een CV en motivatiebrief naar Jonas Slaats - jonas.slaats@manavzw.be


Procedure

 • indienen van kandidaturen
 • selectie op basis van motivatiebrief en CV (de selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de vereisten voor de functie zullen uitgenodigd worden voor de test(en)).
 • mondelinge test – selectie (in de derde of vierde week van januari)
 • indiensttreding (zo snel mogelijk)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten