donderdag 29 maart 2012

Gezondheid en welzijn vanuit islamitisch perspectiefZO 15.04 | 16:00
Lezing in De Centrale
Kraankinderstraat 2, 9000 Gent


Al ‘aqlu salim fil djismi salim; oftewel een gezonde geest in een gezond lichaam. Het evenwicht tussen geest en lichaam is een centrale notie in het islamitisch denken. Vooral de weg van de i’tidal of de matiging is aangewezen om deze balans te bereiken. Toen drie gelovigen hun aanbiddingen  vergeleken met die van de Profeet en hun daden minachtten  zwoeren zij om levenslang te vasten en om alle nachten extra te bidden en nooit een huwelijk te zullen voltrekken. Toen werden ze door de Profeet tot hem geroepen waarop hij hen toesprak met : Ik zweer in wiens handen  mijn ziel  ligt, ik ben degene die voor God het meeste vroomheid bezit en degene die het meeste vrees heeft en toch zal ik vasten én eten, extra bidden en slapen en huwen met vrouwen en hij/zij die zich afwendt van mijn traditie behoort niet tot mij.
De  Profeet  wou met deze  hadith  pleiten voor een grens en evenwicht tussen volledige ascetisme en teveel ruimte voor het zinnelijke of lichamelijke. De profetische geneeskunde (al-tibb al-nabawai) biedt ons meer inzicht hierin.
Ook voor de geest en ziel is er veel aandacht binnen het islamitisch denken. De spiritualiteit vervat in de verschillende gradaties van de nafs, van de rustende tot de verwijtende nafs, biedt ons een antwoord op deze zoektocht.
Tegelijkertijd gaan we na welke ruimte er bestaat in de reguliere hulpvoorzieningen voor de islamitische identiteit van de hulpvrager.

Inleiding: 
Brahim LAYTOUSS (Al Markaz et-Tarbawi)

Sprekers:
Dr. Mohamed GHALY: universitair docent Islamitisch Recht en Ethiek verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden.
Khadija AZNAG: diversiteitsconsulente PRIC Vlaams-Brabant/islamologe tevens verbonden aan vzw Caleidoscopia;

Moderatie:
Meryem KANMAZ (MANA. Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten