woensdag 20 juni 2012

Vacature secretariaatsmedewerk(st)er

Op dit ogenblik is MANAvzw op zoek naar (m/v) een secretariaatsmedewerker voor zo snel mogelijke indiensttreding.

Details

 • Naam van de functie: secretariaatsmedewerk(st)er 
 • Contracttype: onbepaalde duur halftijds 
 • De werkgever is MANAvzw. Expertisecentrum islamitische culturen in Vlaanderen.
 • Werkplaats: Gallaitstraat 76 / 2, 1030 Brussel 
 • Solliciteren vóór 2 juli 2012 bij norah.karrouche@manavzw.be 
 • Verloning volgens Barema PC. 329 – A1 
 • Meer informatie: www.manavzw.be - 02 245 40 33 – norah.karrouche@manavzw.be 
Doel van de functie

 • De medewerker/ster verricht administratieve, organisatorische en logistieke taken ten einde de inhoudelijke expert en de zakelijke coördinator te ondersteunen in de uitvoering van hun taken. 


Contract & loon

 • Halftijdse betrekking van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema van PC. 329 - A1 
 • Proefperiode van 4 maand 
 • Maaltijdcheques 
 • volledige terugbetaling vervoerskosten woon - werk met openbaar vervoer Opdrachten

 • beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling 
 • beheer van de inkomende mails op het algemene info-adres. (doorsturen van specifieke mails naar relevante collega’s, antwoorden van administratieve en logistieke mails) 
 • actueel houden van het adressenbestand en de islamoscape. 
 • Opvolgen van de basislogistiek (bestellen kantoormateriaal, etc.) 
 • Opmaak / lay-out van bepaalde teksten 
 • Opnemen van telefonische boodschappen voor afwezige collega's 
 • Verzending van briefwisseling 
 • Inhoudelijke content toevoegen aan de website (www.manavzw.be) en de manatalks-blog (manatalks.blogspot.com) lay-out en aanmaken van pdf's voor de website van de dienst 
 • Bijhouden van bepaalde boekhoudkundige taken (inbrengen van facturen, mails sturen naar te laat betalers, etc.) 
 • Beheer van verzendingen van boeken, DVD’s en tijdschriften. 
 • Beheer van de abonnementen van MANAzine. 
 • Algemene administratieve taken. 


Diploma & competenties

 • Minimaal diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
 • Nauwgezet zijn in de uitvoering van administratieve en organisatorische taken
 • Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen en initiatieven nemen) 
 • In team kunnen werken · Communicatief vaardig zijn, zowel in contacten met collega's als in contacten met externen
 • Redactioneel vaardig zijn: zelfstandig (eenvoudige) brieven, nota's, mails, verslagen kunnen opstellen 
 • Vlotte praktische kennis van courante informatica - toepassingen (internet, outlook, word, excell, access, powerpoint)
 • Een goede kennis van het Nederlands 


Hoe solliciteren

 • Kandidaturen dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op 2 juli 2012
 • Stuur een CV en motivatiebrief naar Norah Karrouche – norah.karrouche@manavzw.be 


Procedure

 • indienen van kandidaturen 
 • selectie op basis van motivatiebrief en CV (de selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de vereisten voor de functie zullen uitgenodigd worden voor de test(en)). 
 • mondelinge test – selectie (in de derde week van juli) · indiensttreding (zo snel mogelijk)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten